Start to podcast: van concept tot distributie

Start to podcast: van concept tot distributie


// DS Podcast Academy //

Medialab Quindo is erop gebrand om sociale en digitale vaardigheden te ontwikkelen bij voornamelijk maatschappelijk kwetsbare jongeren. Het ‘lab’ heeft een inclusieve werking en begeleidt jongeren, organisaties en bedrijven bij het maken van audiovisuele producties.

In 2021 organiseerde Quindo het workshoptraject PodKlas voor startende podcasters. De nadruk van het lab ligt op proberen en experimenteren, en dat is ook precies wat deelnemers aan deze workshop op het festival zullen doen.

Het podcastfestival
van De Standaard in Oostende
vrijdagticket (€25) zaterdagticket (€15)